Lise, üniversite, yurt içi ve yurt dışı güzel sanatlar fakülteleri bölümlerine %100 başarı oranıyla hazırlık eğitimi.